Thống kê
Hôm nay : 10
Tháng 04 : 273
Năm 2021 : 4.050

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, ngày 22 tháng 10 năm 2019 trường mầm non Xã Sơn cẩm đã triến hành tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020. Với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học, thông qua hội thi nhà trường khuyến khích, động viên tạo cơ hội để giáo viên trong nhà trường tự học và sáng tạo, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và nhà trường. Đồng thời căn cứ vào thực tế để đánh giá thực trạng của đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường.

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, ngày 22 tháng 10 năm 2019 trường mầm non Xã Sơn cẩm đã triến hành tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020. Với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học, thông qua hội thi nhà trường khuyến khích, động viên tạo cơ hội để giáo viên trong nhà trường tự học và sáng tạo, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và nhà trường. Đồng thời căn cứ vào thực tế để đánh giá thực trạng của đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của hội thi