Trường Mầm Non xã Sơn Cẩm là trường mầm non mới được sát nhập về Thành phố Thái Nguyên. Trường Mầm Non xã Sơn Cẩm có đội ngũ cán bộ giáo viên yêu nghề mến trẻ, tận tâm, nhiệt tình năng động, sáng tạo.100%  cán bộ giáo viên  có trình độ từ Trung cấp trở  lên. Trong đó: giáo viên có bằng trung cấp Sư phạm là  2/41 =  4,8 % , Cao đẳng Sư phạm là 9/41 = 21,9%, Đại học là 30/41= 73,1. 100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

Sĩ số lớp năm học 2017-2018

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng:  81 cháu với 3 nhóm lớp và 6 cô giáo 

Lớp mẫu giáo  3 - 4 tuổi :   142  cháu với  4 nhóm lớp và 8 cô giáo 

Lớp mẫu giáo  4-5 tuổi : 181 cháu với 4 nhóm lớp và  10 cô giáo 

Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi : 211 cháu với 5 nhóm lớp và 10 cô giáo